Nová verze - TNG 12 (2.5.2018)

Informace o programu, nových sestaveních a verzích.
Uživatelský avatar
michal
Příspěvky: 630
Registrován: 06 čer 2013 21:37
Bydliště: Hostinné
Kontaktovat uživatele:

Nová verze - TNG 12 (2.5.2018)

Příspěvekod michal » 02 kvě 2018 13:34

Včera byla uvolněna nová verze programu TNG s pořadovým číslem 12.
TNG 12 obsahuje tyto nejdůležitější novinky:
  • tři nové šablony vzhledu
  • import médií připojených k citacím pramenů
  • vytvoření náhledů (miniatur) k některým souborům PDF
  • nová stránka Křestní jména zobrazující podobné přehledy jako stávající stránka Příjmení
  • další úpravy manažeru módů pro snazší instalace vlastních programových úprav
  • rozšíření evidence údajů o testech DNA
  • začlenění módu reCaptcha jako ochrany proti spamu
  • aktualizace knihoven třetích stran (jQuery, jQueryUI a PHP Mailer)
  • změny programového kódu, které umožňují kompatibilitu TNG s posledními verzemi PHP a MySQL
  • a mnoho dalších dílčích vylepšení

Cena: $32.99 USD (cca 700 Kč)
Upgrade z verze 11 na verzi 12 pro uživatele, kteří mají zakoupenou minimálně verzi 9: $15.99 USD (cca 350 Kč)
Uživatelé, kteří zakoupili TNG 11 po 1.11.2017 (v posledních 6 měsících), mají přechod na novou verzi zdarma. V tomto případě kontaktujte přímo autora programu.

Všeobecné informace o programu TNG najdete v tomto vlákně: http://legacyczech.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=42.

Kompletní přehled novinek či oprav v TNG 12 (červeně jsem zvýraznil novinky z mého pohledu významné):
Administrace: Do seznamu "důležitých úkolů" byla doplněna zpráva o instrukcích k získání klíče k mapám.
Bezpečnost: Byla opravena bezpečnostní díra na stránce pro obnovení hesla. Opraveno bylo také několik dalších drobných chyb týkajících se bezpečnosti.
Bezpečnost: Do standardního programu byl začleněn mód nocaptcha reCaptcha.
Co je nového: V sekcích Osoby a Rodiny bude nyní zobrazen název větve (tam, kde jsou nastaveny).
CSS: Tag body na každé stránce nyní obsahuje ID ("bodytop") a class odpovídající názvu stránky.
DNA: Do TNG byl začleněn mód DNA Jeffa Robisona. Poskytuje několik významných vylepšení předchozí metody sledování testů DNA.
Druhotné procesy: Nový nástroj "Obnovit žijící" znovu označí osoby jako žijící nebo zesnulé v závislosti na zapsaném datu nebo času, který uplynul od narození.
Druhotné procesy: Nový nástroj "Vytvořit neveřejné" označují osoby jako neveřejné, pokud zemřely dříve než je zadaný počet let.
Hledat: Kritéria zapsaná do pole Křestní jméno budou nyní vyhledávat mimo křestní jména také přezdívky.
Hledat: Na stránce Rozšířené hledání je nyní možno hledání omezit na specifikovanou větev.
Hledat: Ve výsledcích vyhledávání budou nyní zobrazeny vedle názvu stromu také názvy větví (tam, kde jsou nastaveny).
Import: Import souboru GEDCOM nyní rozpozná více vlastních událostí s tagem "_FLGS" generovaných programem Brother's Keeper.
Import: Import souboru GEDCOM se nyní restartuje ihned po nahrání souboru a znovu, pokud se nic nestane za 10 sekund. To by mělo zabránit většině havárií importu.
Import: Pokud záznamy médií obsahují tag DATE nebo _DATE, informace, které následují, budou umístěny do pole datum u tohoto média. (Obsah pole datum obrázku zapsané v Legacy Family Tree dosud nešel naimportovat do TNG, to mi dost chybělo.)
Instalace: Návod k instalaci byl zjednodušen. Nyní jej lze také přeložit (pomocí Google Translate).
Jazyky: Přidána podpora pro čínštinu (Chinese UTF-8), odstraněna polština ISO-8859-2.
Kalendář: V kalendáři bude také zobrazen rok každé události.
Křestní jména: Nové stránky, kterými přispěl Adrian Oates, zobrazují křestní jména podobným způsobem jako stránky Příjmení.
Manažer módů: Rick Bisbee, Ken Roy a další přidali významné vylepšení tohoto nástroje.
Média/Stromy: Média připojená ke konkrétnímu stromu mohou být nyní uložena v samostatné složce pro daný strom (v odpovídající složce médií).
Média: Byla opravena chyba, která způsobila, že náhled obrázku zmizí, když je kurzor myši umístěn nad spodním stínem náhledu.
Média: Funkci "checklogin (kontrola přihlášení)" lze nyní ze stránek "historytemplate" potlačit nastavením $nologin = 1 před začleněním knihovny "tng_begin.php".(Vcelku nenápadná, ale velmi důležitá úprava. Umožňuje vytvořit vlastní stránku, při jejímž zobrazení nebude vyžadováno přihlášení. Při použití syntaxe "historytemplate" z verze TNG 11 toto nebylo možné.)
Média: Média mohou být nyní připojena k citacím a odkazy na média připojená k citacím mohou být importovány ze souboru GEDCOM (varování: tyto odkazy není možné uchovat po následném importu souboru GEDCOM). (Tato funkce mi v TNG chyběla zásadně. V Legacy Family Tree používám citace pramenů k zápisu nalezených záznamů z matričních a pozemkových knih, urbářů, sčítacích operátů, apod., což vždy dokumentuji připojeným výřezem skenu příslušného záznamu. Tyto připojené skeny se dosud nedaly do TNG naimportovat.)
Média: Náhledy na stránkách osoby a rodiny mohou být nyní zobrazeny na jednom řádku (pokud existuje více než jedno médium). Toto lze nastavit v Základním nastavení.
Média: Opraven byl problém s oprávněními pro výchozí náhledy fotografií v reportech PDF (obrázky se zobrazovaly, i když měly být skryty).
Média: Pokud je v sekci Údaje o médiu vybrán strom, bude tento výběr převeden do sekce Odkazy na médium a dalších částí stránky Přidat/Upravit médium.
Média: Při vyhledávání médií se nyní prohledá také pole "Vlastník".
Média: TNG nyní umí vytvářet náhledy (miniatury) z některých souborů PDF (pouze z obrazovky Přidat/Upravit médium).
Média: V náhledech obrázků je nyní v dolní části zobrazen nadpis/popis.
Média: V nastavení lze nyní upravuje, co se při mazání mediálního záznamu stane s fyzickým souborem. Smazat fyzický soubor můžete vždy, nikdy nebo po potvrzení.
Média: Zpráva o chybách na stránce Vytvořit náhledy je srozumitelnější, s číslováním a lepším popisem každého problému.
Místa: Začleněn byl mód "places subject to deletion" (místa, která lze smazat).
Módy: Komentovaná zpráva v každém souboru cust_text.php byla u všech jazyků změněna zpět na angličtinu (pro lepší práci s módy).
Nápověda: Online nápovědu lze nyní přeložit pomocí Google Translate.
Nastavení: V Základním nastavení v sekci Vzhled a definice stránek může být nyní zadáno vlastní zápatí (zobrazuje se ve všech šablonách).
Nastavení: Varování týkající se zálohování lze nyní potlačit změnou počtu dnů zálohování na nulu.
Návrh/GEDCOM: Formuláře byly na těchto stránkách opraveny, takže sloupce nejsou příliš široké.
Osoby/Rodiny: Při vytváření nové osoby nebo rodiny bude předvybrán poslední použitý strom.
Osoby/Rodiny: Šířka sloupce s popisky (vlevo) se zmenší při zobrazení stránky na mobilním zařízení.
Osoby: Datum úmrtí (navíc k datu narození) bude zobrazeno na stránkách Upravit osobu/Upravit rodinu pro všechny děti, manžele a rodiče.
Osoby: Dialog Vyhledat osobu nyní zobrazuje nejdříve křestní jméno a poté příjmení, aby to bylo v souladu s ostatními stránkami.
Osoby: Na stránce Administrace/Osoby/Sloučit již není vyžadována přípona jako součást čísla.
PDF: Opraveny chyby v reportech PDF s PHP verzemi 7 a vyššími.
PDF: Znaky UTF-8 budou nyní v reportech PDF správně zobrazovány.
Předkové/Potomci: Ve standardních grafech jsou nyní zobrazeny roky narození a úmrtí.
Předkové/Potomci: Velikost písma na těchto stránkách bude větší.
Předkové: Buňky ve standardním grafu byly zvětšeny.
Předkové: Všechny grafy předků ve verzi pro mobily budou výchozí pro 3 generace.
Příbuzenské vztahy: Opraveno bylo formátování roků narození a úmrtí.
Příjmení Cloud: Cloud s příjmeními bude nyní omezen podle stromu, na který má uživatel přístupové právo (je-li definováno).
Příjmení Cloud: Začleněn byl mód Jeffa Robisona (při umístění kurzoru myši nad odkazem se jménem se zobrazí počet).
Příjmení: Na stránkách Příjmení a Křestní jména se nyní zobrazí 50 nejčastějších jmen ve dvou sloupcích, spolu s koláčovými grafy, které zobrazují přehled top 10.
Různé: Knihovna PHP Mailer byla zaktualizována na verzi 5.2.22.
Různé: Knihovny jQuery a jQueryUI byly zaktualizovány na verzi 3.3.1, resp. 1.12.1.
Různé: Opraveny byly desítky dalších velmi malých chyb (nejsou tak významné, aby byly jednotlivě zmíněny).
Různé: TNG bude schopen zjistit, zda je online. Pokud tomu tak není, online knihovny, jako je jQuery, budou používat místní verze a online služby jako Google Maps a ikony sdílení budou zakázány.
Různé: Ve standardním zápatí (u všech šablon) se nyní zobrazí zpráva "Systém spravuje", která zobrazuje vlastníka webu.
Statistika: Děti, které zemřely před dosažením věku 3 let, nebudou zahrnuty do statistiky "Průměrný věk" (pro změnu této hodnoty nastavte proměnnou $CUTOFF_YEARS v souboru customconfig.php).
Statistika: Na stránce Statistika jsou přidány koláčové grafy zobrazující pohlaví, stav žíjící/zesnulý a média. Grafy používají knihovny C3 a D3.
Stromy: Pokud existuje více stromů, zobrazí se koláčový graf (zobrazuje rozdělení mezi osobami v různých stromech).
Šablony: Do šablon 11, 13, 14 a 15 byly na horní řádek přidány další odkazy. Tyto odkazy se nezobrazují, pokud neexistuje žádný popisek.
Šablony: Odkazy v dolní části domovských stránek u šablon 11, 13 a 14 nyní plynou rovnoměrně ve všech sloupcích.
Šablony: Pro ukládání nastavení šablony byla vytvořena nová tabulka (nastavení se již nebude ukládat v souboru templateconfig.php). To by mělo ztížit chybné zadání a další "nehody", které by mohly zničit aktuální nastavení.
Šablony: Přidány byly tři nové šablony (16, 17 a 18).
Šablony: Seznamy šablon a rozbalovací nabídky jsou řazeny opačně, takže jsou v seznamech nejdříve nové šablony.
Šablony: Šablona 15 nyní má vyhledávací formulář vpravo nahoře.
Šablony: Šablony 1, 2 a 3 obsahují nyní úvodní (nebo "vítací") odstavce.
Události: Objeví-li se vyskakovací okno Nová/Upravit událost, pozornost bude automaticky věnována na první pole.
Události: Uživatelské události mohou být nyní označeny jako typ CJKSpd (což znamená, že se události nezobrazí, pokud uživatel nemá právo vidět údaje CJKSpd).
Uživatelé/Stromy: Uživatelé mohou být nyní přiděleni k více stromům (i když v jeden okamžik může být aktivní pouze jeden). Uživatelé přiřazení k více stromům mohou kdykoli změnit svůj aktivní strom. Po přihlášení nejprve uvidí strom, který používali naposledy.
Uživatelé: Nebylo zřejmé, že možnost uživatele upravit svůj profil také zahrnuje možnost uživatele změnit své heslo. Text na stránce Administrace/Uživatelé byl nyní změněn tak, aby odrážel tuto skutečnost.
Vějířový graf: Graf byl nesprávně zarovnán a při změně velikosti grafu na 100% dostupné šířky byly zobrazeny nesprávné vyskakovací zprávy. Změna velikosti grafu bude nyní proveden pouze v případě zobrazení 5 nebo více generací.
Větve: Pole "Větev" pro osoby a rodiny byla zvětšeno ze 100 na 512 znaků.
Výběr souborů: Seznam souborů lze nyní třídit podle data souboru.
Výběr souborů: Šířka dialogového okna byla zvětšena o 100 pixelů, což pomůže s zobrazením delších názvů souborů.

Zpět na “Obecné informace, nové verze”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host