Jak vytvořit vlastní stránku v TNG – 2. díl

Tvorba a použití opravných módů.
Falt
Příspěvky: 375
Registrován: 30 srp 2013 23:48
Kontaktovat uživatele:

Jak vytvořit vlastní stránku v TNG – 2. díl

Příspěvekod Falt » 11 bře 2018 19:16

Obsah 1. dílu
1. Vytvoření vlastní stránky v podobě souboru PHP
2. Praktická ukázka vytvoření stránky pod názvem „abcd.php“
3. Úprava vzhledu vytvořené stránky
4. Konečná podoba praktické ukázky
Obsah 2. dílu
5. Možnosti řešení, jak zobrazit vlastní stránku v TNG „na kliknutí“
6. Praktická ukázka řešení pomocí čtvrtého menu „nanečisto“
7. Praktická ukázka trvalého řešení pomocí vlastního opravného módu
8. Závěrečné poznámky autora

5. Možnosti řešení, jak zobrazit vlastní stránku v TNG „na kliknutí“

Jak jsme si již řekli, k zobrazení PHP souborů, v konečné fázi na webu, nestačí normální dvojklik, ale prohlížení přes prohlížeč s adresou začínající http://, např. http://hosting/cesta/jmenosouboru.php.
Tohle už, bohužel, nedokážeme zařídit jen za pomoci šablony historytempate.php. Čeká nás další práce.

Rekapitulace možností, jak vlastní stránku zobrazovat:
• přes novou volbu v některém ze 3 svislých menu Najít, Média, Info, která vyvolá zobrazení vytvořené stránky (nejsložitější a pro začátek nedoporučuji)
• přes novou volbu ve čtvrtém svislém menu – předvedeme si dále na naší ukázce
• vložením do úvodní stránky – to je možné pouze u šablony vzhledu TNG č.4, 9, 10, 12 a 15; postup je Administrace | Nastavení | Nastavení šablony. Tady je možné vytvořenou stránku uložit jako Featured Article č. 1, 2, případně další
• nejjednodušší je vložení vytvořené stránky do Magazínu, protože v tomto případě stačí soubor PHP s vytvořenou stránkou uložit do složky konkrétního magazínu (viz http://legacyczech.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=311)

Řešení s instalací čtvrtého menu je nejjednodušší. Proto si postup dále podrobně ukážeme. Řešení doporučuji zkoušet nejprve „na nečisto“ a teprve po odladění upravit trvalé nastavení.

6. Praktická ukázka řešení pomocí čtvrtého menu „nanečisto“

Před zahájením práce si nejprve zálohujeme všechny řídící soubory, kterých se naše úprava dotkne, abychom nemuseli později spáchat harakiri. V naší ukázce to budou soubory customconfig.php a cust_text.php v podsložkách složky languages.
Prvním krokem je instalovat čtvrté menu. K tomu můžeme využít opravný mód ze stránek WIKI https://tng.lythgoes.net/wiki/index.php?title=Custom_Menu_Hook_Mod . K jeho stažení je nezbytné se zdarma registrovat. Opravný mód se jmenuje custom_menu_hook_v10.0.0.0 a je komprimován (zip). Musíme jej rozbalit do složky mods.
Jakmile je umístěn ve složce mods, je přístupný z TNG. Jak? Administrace | Manažer módů. Tam se objeví a vedle něho vpravo bude bílé pole s nápisem Lze nainstalovat. Kliknutím na volbu Instalovat jej instalujeme. V Manažeru módů se vpravo od něho změní bílé pole na zelené s nápisem Instalováno. Kliknutím na toto pole uvidíme přehled zásahů, které měla instalace módu „na svědomí“:

custom_menu.gif
Zápis v Mod manažeru identifikující všechny změny provedené aktuálním opravným módem
custom_menu.gif (10.75 KiB) Zobrazeno 2914 x

Z informace vyplývá, že proměnné jsou zatím ošetřeny pouze v AJ, dosud chybí české výrazy a příp. další jazykové mutace. Nejpodstatnější informace ale je, že mód zasahuje řídící soubor customconfig.php. Ukažme si nejprve počeštění proměnných:

Do souboru languages/Czech-UTF8/cust_text.php vložíme před poslední znak ?>: následující řádky s překladem obou proměnných do ČJ:
// added for fourth menu pulldown
$text['mysite'] = "Prémie";
$text['myabcd'] = "Vlastnoruční podpisy";


Obě proměnné si překopírujeme ze souboru languages/English/cust_text.php.
Čtvrté menu kromě proměnné pro svůj název $custmenu['title_index'] = "mysite"; zavádí do řádků 7 až 26 dvě volby pomocí proměnných myresearch a myguestbook. Ukázka:
more.gif
Čtvrté menu po instalaci modu (před naší úpravou)
more.gif (5.17 KiB) Zobrazeno 2914 x


Ladění „nanečisto“
Hodláme mít ve čtvrtém menu novou volbu pro námi vytvořenou vlastní stránku (která je v souboru abcd.php – viz 1. díl). Obě volby nainstalované módem Custom menu Hook nebudeme potřebovat, ale nemusíme je mazat, nebudou překážet.
Zopakujme si, že vytvořená vlastní stránka je uložena ve složce extrapgs pod názvem abcd.php s nadpisem stránky „Vlastnoruční podpisy“. Pojmenujeme si proto i novou volbu ve čtvrtém menu Vlastnoruční podpisy. Jak na to?
Otevřeme soubor customconfig.php a vložme do řádku 22 následující řádky příkazů:
// end of Custom Menu Hook Mod
// Site Menu mod added to customconfig.php in TNG V10
$custommenu .= "\$menu .= \"<li><a href=\\\"#\\\" class=\\\"menulink\\\">{\$text['mysite']}</a>\";";
$custommenu .= "\$menu .= \"<ul class=\\\"last\\\">\";";

// Add your 4th menu pull down entries *below* this line
// ***leave the $custommenu lines above in this file***

$custommenu .= "\$menu .= tngddrow(\"{\$cms['tngpath']}extrapgs/abcd.php\", \"abcd\", \"img/tng_doc.gif\", \"myabcd\");";

// Add your 4th menu pull down entries *above* this line

$custommenu .= "\$menu .= \"</ul>\n\";";
$custommenu .= "\$menu .= \"</li>\n\";";
// end of Site Menu mod


Naše volba $custommenu se objeví v řádku 30. Naprosto přesně sem musíme zadat cestu k souboru, a dále proměnnou, v našem případě „myabcd“. Tato proměnná zajistí pojmenování volby ve čtvrtém menu přes soubor cust_text.php. Předposlední položka je cesta k ikonce, která se má u této volby v menu objevit (a sem si můžeme zapsat jakoukoli z dostupných).

Pokud vše ve čtvrtém menu funguje, jak má, můžeme přejít k závěrečné fázi tvorby. Bude to nakonec vypadat zhruba takto:

result.gif
Čtvrté menu po úpravách i s volbou k otevření vytvořené stránky
result.gif (55.34 KiB) Zobrazeno 2914 x

7. Praktická ukázka trvalého řešení pomocí vlastního opravného módu
Bezpečný způsob, jak trvale zpřístupnit vytvořenou vlastní stránku „na kliknutí“, je pouze pomocí „opravného módu“, tedy skriptu, který provede potřebné změny v nastavení TNG najednou (tedy jakési makro). Proč je to jediný bezpečný způsob? Bez aplikace vlastního opravného módu pro tyto účely, by při každém upgradu TNG všechny pracně odladěné změny v nastavení nenávratně zmizely a začínali bychom všechno pěkně od začátku znovu.
V příloze tohoto příspěvku je odladěný vlastní mód pro uvedený příklad. Podrobný popis tvorby vlastního opravného módu by byl na samostatný příspěvek.
    V tomto módu se zapisují významy proměnných do jazykových souborů (v ukázce ČJ a AJ). Pokud bude potřeba vlastní opravný mód odinstalovat, upravit a znovu instalovat, dojde nejspíše k tomu, že se v jazykových souborech cust_text. php objeví zapsané proměnné opakovaně. Jakkoli to nevadí, doporučuji opakující se překlady smazat pro lepší přehlednost.
Protože TNG obsahuje výkonný Manažer módů, ve kterém jsou zaznamenány všechny instalované módy, není problém odladit i vlastní opravný mód. Pokud mód nepracuje správně, všechny chyby jsou v Manažeru módů identifikovány a je tím usnadněno odhalení chyby v syntaxi vlastního módu. Pokud nepracuje vlastní mód správně, stačí jej odinstalovat a pokusit se o opravu. Pak jej znovu instalovat atd.

8. Závěrečné poznámky autora
Řešení pomocí nové nabídky v některém menu TNG je nejefektivnější, protože se vytvořená stránka stane dostupnou z každé strany v TNG, kromě Úvodní. Využití metody Folios (=Magazínů) je nejsnazší, výsledek je hotový během vteřin, ale zdaleka ne každý používá Magazíny. Zabudování nově vytvořené stránky do Úvodní stránky není možné u všech šablon vzhledu TNG a především je nová stránka dostupná právě jen na Úvodní stránce.
Výjimečnou možnost nabízejí šablony 4 a 7 tím, že mají v levé části obrazovky další svislé menu. Sem je také možné vložit novou volbu pro otevření vytvořené stránky.

Hodně štěstí ! :)
Přílohy
moje_ctvrta_volba_menu_v11.1.0.0.zip
Opravný mód pro trvalou úpravu čtvrtého menu (v zazipované formě)
(811 bajtů) Staženo 265 x

Falt
Příspěvky: 375
Registrován: 30 srp 2013 23:48
Kontaktovat uživatele:

Závěrečné poznámky autora - doplnění

Příspěvekod Falt » 12 bře 2018 07:56

Musím napravit dvě nepřesnosti okolo využití metody Folios (=Magazínů) a zabudování nově vytvořené stránky do Úvodní stránky TNG.
Zatímco popsaný postup vytváří novou stránku ve stylu ostatních stránek, v Úvodní stránky a v Magazínech by se nám výsledek asi nelíbil. Ukažme si to na příkladu Magazínu:

folios-2.gif
Výsledkem je jakási "zdvojená" stránka a to by se nám asi nelíbilo
folios-2.gif (95.19 KiB) Zobrazeno 2907 x

Metoda folios, čili Magazíny, nepotřebuje, aby jednotlivé stránky byly „kompletní“ a zcela postačí, když se zobrazí jen obsah, který jsme do nové stránky vložili jako část nové stránky s HTML kódy:

folios-1.gif
Stránka zjednodušená, tedy vlastně hlavní sdělení, vložené jako část s HTML kódováním
folios-1.gif (237.9 KiB) Zobrazeno 2907 x

Velice podobná je situace při zařazení nové stránky na úvodní stránku TNG.
Co z toho vyplývá?

V těchto dvou výjimečných případech nepotřebujeme vytvořit novou stránku se všemi parametry, ale jako co nejjednodušší soubor PHP.

Čili naše ukázka se souborem abcd.php by ve finále mohla vypadat takto jednoduše:
<?php

//STEP 6: Replace the text below with your own text (do not include the headline).
// Use HTML tags to create paragraph breaks and other formatting.
?>

<h2>Vlastnoruční podpisy</h2>
<big><p>Vlastnoruční podpis je malá ukázka rukopisu a specifická osobní památka na dotyčného člověka. Některé podpisy se dochovaly z doby, kdy rozhodně
neuměli všichni lidé psát, naopak byl plošně rozšířen analfabetismus, jelikož povinnou školní docházku zavedla až císařovna Marie Terezie. Pro
mnohé rodiny byl luxus nechat děti chodit do školy, protože v hospodářství byla potřeba každá ruka. Děti pracovaly už od 6-7 let, od 11-12 let
chodívaly do služby. </p></big>
<big><p>Potom tedy značně staré podpisy signalizují jistou vyšší míru vzdělanosti a vztahu k poznání, než bylo obvyklé. Nebylo v průběhu historie
samozřejmostí, aby běžní lidé uměli číst a psát. Nebylo nic neobvyklého neumět napsat ani pouhý svůj podpis. Jak víme, třeba i k upsání se
na vojnu verbířům stačily tři křížky (někdy bývala módnější i tři kolečka ☺). Kdo vládl uměním čtení a psaní, byl považován za vzdělaného člověka.
V dávných dobách dokonce ani příslušníci šlechty neuměli číst a psát. Naopak bývaly doby kdy i příslušník šlechty vládnoucí uměním číst a psát,
budil dojem výstřednosti. </p></big>

<?php


Opět jedna výhoda a dobré body pro používání Magazinů. :)


Zpět na “Opravné módy”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host