yEd - program pro zobrazení vzájemných vazeb všech osob

Informace a diskuze o jiných genealogických programech
Falt
Příspěvky: 344
Registrován: 30 srp 2013 23:48
Kontaktovat uživatele:

yEd - program pro zobrazení vzájemných vazeb všech osob

Příspěvekod Falt » 24 lis 2014 13:39

Je to velice zajímavá aplikace (zdarma). Dovede znázornit všechny osoby, uložené v souboru Gedcom, naráz. V levé části jsou abecedně seřazeny všechny importované osoby. Poklepáním se zobrazí vybraná osoba na ústřední části obrazovky.

yEd_examle_1.jpg
ukázka vybrané osoby a jejího zobrazení
yEd_examle_1.jpg (43.67 KiB) Zobrazeno 4256 x

Nad seznamem osob si můžeme vybrat zobrazení předků či potomků vybrané osoby a pokud existují, zobrazí se nám diagramy vztahů osoby. Tyto volby lze přetáhnout např. na levou stranu obrazovky a zvětšit si tak ústřední pole.

Ovládání aplikace je překvapivě intuitivní, při větším počtu osob začínáme zvětšováním náhledu do podoby, se kterou se již hezky pracuje. Výstup je možný i do formátu HTML a do řady grafických formátů. nastavení parametrů zobrazovaní je možné v neobvykle širokém měřítku.
yEd_examle_on_web.jpg
ukázka výstupu do formátu HTML
yEd_examle_on_web.jpg (26.71 KiB) Zobrazeno 4256 x

Stažení je možné na odkazu http://www.yworks.com/en/downloads.html#yEd

Načtení souboru Gedcom je možné pod volbou Open a výběru souborů s koncovkou ged. Já jsem byl úspěšný s importem dat ve formátu češtiny UTF-8. Jako každá aplikace vyžaduje čas pro otestování. Toto berte jako vstupní informaci o neobvykle výkonné pomůcce pro genealogická bádání.
;)

Falt
Příspěvky: 344
Registrován: 30 srp 2013 23:48
Kontaktovat uživatele:

Podrobnější povídání o yEd

Příspěvekod Falt » 17 říj 2015 12:28

1. Jak na editor yEd v našem bádání
Grafický editor yEd slouží k tvorbě diagramů. V základní nabídce je přes 20 základních schémat závislostí mezi jednotlivými prvky diagramů. Mezi nimi i schéma pro Family Tree čili Stromový diagram. Stromový diagram má usnadnit výklad genealogických dat (rodokmenu). Je výhodné, že lze importovat genealogické údaje ve výměnném formátu GEDCOM, neboť grafický editor yEd tento import zvládne. Jazykem programu je pouze angličtina anebo němčina. Je ke stažení jako freeware http://www.yworks.com/en/products/yfiles/yed/.
Mezi velké přednosti tohoto grafického editoru patří:
• schopnost individuálně upravit text, vzhled boxů a spojovacích čar bez jakéhokoli omezení v barevnosti či formátu (text pouze individuálně, ostatní i pro skupinový výběr prvků)
• možnost smazat kteroukoliv osobu nebo skupinu osob a následně upravit uspořádání zbývajících osob (zpravidla za cenu více kroků)
• široká škála formátů, do kterých lze výsledný diagram (nebo schéma) exportovat, včetně HTML
• importovat genealogická data přes formát GEDCOM ve znakové sadě UTF-8 (datum se zobrazí pouze v AJ, ale je možné jej individuálně upravit na číselný formát)
• tvorba malých schémátek pro výklad "z volné ruky"
• tisk výsledného diagramu i na více stránek na domácí tiskárně
• možnost do diagramu kamkoli vložit další osoby anebo přidat ilustrační obrázky či textové pole
• široká nabídka kontextového menu (po kliknutí pravým tlačítkem myši) a velké množství užitečných klávesových zkratek

2. Vytvoření Stromového diagramu importem dat
Import dat z Gedcomu
yEd_import_GEDCOM.jpg
Zaškrtnout volbu Include All
yEd_import_GEDCOM.jpg (92.62 KiB) Zobrazeno 3999 x


Pokud zaškrtneme volbu Include All, přenesou se do boxů k jednotlivým osobám i data jejich narození (vlevo dole) a úmrtí (vpravo dole). Anglický text data nelze změnit. Výsledek je patrný dále z obrázku k popisu karty Layout.

Stromový diagram po importu dat ze souboru GEDCOM:
• Stromový diagram obsahuje tyto základní prvky: boxy, ikony uzlu pro rodičovské páry a spojovací čáry
• Nastavení těchto prvků je možné nastavit jednotně anebo dodatečně individuálně upravit - viz samostatná část k individuálním úpravám
• Každá osoba je reprezentována jediným boxem s textem, který odpovídá záznamu s tagem INDI v GEDCOMu
• Sňatky (rodiny) jsou reprezentovány ikonou uzlu, který odpovídá záznamu s tagem FAM v GEDCOMu
• Děti jsou připojeny čarou k ikoně uzlu svých vlastních rodičů, každá rodina má dva rodiče.
• Spojovací čáry mezi dvěma rodinami nebo dva samostatné boxy pro stejnou osobu program yEd nevytvoří.
• ikony uzlu pro rodičovské páry mají nastavitelnou barvu i tvar, lze přidat i popisek; u popisku lze formátovat písmo i jeho polohu
• vybarvení, tvar a obsah boxů pro jednotlivé osoby lze nastavit před importem dat z GEDCOMu
• spojovací čáry - lze nastavit barvu, zakončení na obou stranách a přidat popisek

Základní prvky
Stromový diagram rozlišuje základní prvky barevně, ale i tvarem. Nemusí být rozlišeny barevně muži a ženy, nicméně lepší výsledky dává jejich barevné odlišení. Charakter boxů lze nastavit jenom před importem dat ze tří voleb: Modern, Simple a Default. Po načtení dat již nelze volbu hromadně změnit. Barevnost a tvary prvků lze nastavit v menu Layout | Family Tree - objeví se dialogové okno, v jehož spodní části je i tlačítko Dock, které otevře postranní panel, a v něm budou přehledně shrnuty všechny nastavené hodnoty s možností změny kteréhokoli parametru:
yEd_layout.jpg
Nastavení základních parametrů prvků
yEd_layout.jpg (41.88 KiB) Zobrazeno 3999 x


Na kartě Layout je hned první volba Orientation, která nabízí 4 možnosti: Top To Bottom (nejstarší generace bude uvedena nahoře, nejmladší dole); Left To Right (nejstarší generace bude uvedena vlevo); Bottom To Top (nejstarší generace bude uvedena dole, nejmladší nahoře); Right To Left (nejstarší generace bude uvedena vpravo).
Druhá volba je Family Without Partner Centered - mělo by význam u diagramu s výskytem jen jednoho z partnerů
Třetí volba je Families Always Below, která po zaškrtnutí přesune spojovací čáru s ikonou uzlu manželství ze středu mezi oběma boxy rodičů pod ně
yEd_families.jpg
Rozdíl v umístění spojovací čáry
yEd_families.jpg (41.55 KiB) Zobrazeno 3999 x


Předposlední volba Vertical Node Alignment upravuje svislé rozestupy. Top (Parent's Side) zajistí, že se horizontální spojovací čáry přemístí relativně blíže k boxům rodičů (celý diagram ve svislém směru o maličko naroste), opačná volba Bottom (Children's Side) přemístí horizontální spojovací čáry blíže k boxům dětí, a prostřední možnost Centered je kompromisem a nastaví horizontální spojovací čáry na střed mezi boxy dětí a rodičů

Poslední volba Sort Family Members má zásadní dopad na uspořádání diagramu. Nabízí tyto možnosti:
Do Not Sort - uspořádání boxů zůstává chronologicky beze změn
Prefer Females First - chronologie ustupuje, osoby budou přemístěny v diagramu tak, že manželky budou přednostně vlevo od manželů, u dětí dcery vlevo od synů (s malými dopady na kolize u spojovacích čar)
Force Females First - chronologie zcela ustupuje, osoby budou přemístěny v diagramu tak, že manželky budou zásadně vlevo od manželů (s velkými dopady na kolize u spojovacích čar, výrazné zhoršení přehlednosti)
Prefer Males First a Force Males First - obdoba jako u žen

Na kartě Minimum Distances se nastavují odstupy mezi generacemi a mezi boxy v rámci stejné generace.

První volba je Between Partners - upravuje velikost mezery mezi manžely (pokud je to třetí a další manželství, bude ikona sňatku vždy pod boxy manželů a manželé nebudou vedle sebe)
Druhá volba je Between Siblings - upravuje rozestupy boxů v rámci jedné generace
Třetí volba je Offset For Family Nodes - upravuje odstup spojovací čáry mezi manžely od jejich boxů. Min. hodnota je 0. Nevyskytuje se při max. dvou manželstvích a nastavení ikony sňatku doprostřed mezi boxy manželů.
Čtvrtá volba je Between Generations - upravuje velikost mezery mezi generacemi. Min. hodnota je 0.
Poslední volba Segment Before Branch a Segment After Branch - ovlivňuje rozestupy spojovacích čar dětí od jejich boxů - nepatrný vliv. Min. hodnota je 0.

Na kartě Advanced Layout jsou následující volby:
Zaškrtávací pole Separate Components a Distance between Components - párová volba, ale účinky jsem nerozpoznal
Skupina voleb Component Arrangement: No Arrangement, Multiple Rows, Single Row, Single Column, Packed Rectangle, Compact Rectangle, Packed Circle, Compact Circle - přes hrdé názvy jsem vliv na vzhled diagramu také nerozpoznal

3. Vytváření diagramu bez importu dat
Pro případy malého objemu dat, nebo potřebujeme-li znázornit vztahy mezi osobami v malém počtu (3 až 5), může být dobrou volbou vytvoření diagramu volně "z ruky" anebo úprava vlastní šablony. Ukázka je na výukovém videu. Zásady:
• tvorbu a editaci provádíme v módu Edit Mode (menu View | Mode), zatímco prohlížení diagramu v módu Navigation Mode
• V základním nastavení stačí kliknout na plochu a založí se tak nový box (označený pořadovým číslem); box lze nastavit na libovolnou velikost a přes volbu Properties z kontextové nabídky lze vyplnit textový obsah boxu (případně přes kontextovou nabídku Add/Edit Label)
• Vytvořený box lze nejsnáze množit kopírováním a vkládáním kamkoli na plochu; tažením je lze přemisťovat a přichytit k mřížce
• po rozmístění lze snadno nakreslit spojovací čáry mezi dvěma boxy.
• Efektivní pomůckou nám bude nastavitelná síť v pozadí (Grid) a vertikální zarovnávání prvků pod sebe (oboje lze vypnout)

4. Úpravy hotového diagramu
Pro úpravy hotového diagramu využijeme postupy z předchozí kapitoly. Kterýkoli element v diagramu můžeme editovat (poklepáním anebo přes kontextové menu Properties)
Výběr několika objektů najednou provádíme kliknutím myší při současném stisku klávesy Shift. Výběr všech stejných objektů se provede označením jednoho a následným stiskem kombinace kláves CTtrl + a. Tak naráz označíme všechny prvky stejného duhu.

5. Možnosti prezentace Stromových diagramů pomocí yEd
Tisk. Program yEd umožňuje tisk diagramu jako celku (i vícestránkový tisk) anebo zvoleného výřezu. Tisk je možný i do formátu PDF.
Export. Exportovat je možné výsledek do formátů BMP, EMF, EPS, GIF, HTML (Flash Viewer), HTML (ImageMap), JPG, PNG, SVG, SVGZ, SWF a PDF. Pro správnou češtinu je u PDF nutná volba pro Text Rendering Policy: Vectorized Text.
Editor yEd má na stránce http://yed.yworks.com/support/manual/index.html přehledný manuál, na odkazu http://www.yworks.com/en/products_yed_videos.html je video tutorial.
:D


Zpět na “Ostatní genealogické programy”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů