Prohlídka programu LEGACY FAMILY TREE
Program Legacy je počítačový program pro snadnou evidenci vašich genealogických informací. Program je schopen zaznamenat, zobrazit a vytisknout rodokmeny obsahující milióny osob. Legacy sleduje jména, alternativní jména, data, místa, události, poznámky, prameny, obrázky a zvuky a poté je intuitivně prezentuje na obrazovce. Na záložkách Rodina a Předkové se můžete snadno pohybovat po všech odkazech vašeho rodokmenu. Přesun z generaci na generaci se děje jako fouknutím vánku. Přidat nové osoby a manželství lze kdykoli na jakékoli záložce. Úpravy a přidání nových informací jsou jednoduché a srozumitelné.

Legacy obsahuje všechny standardní genealogické reporty, včetně časových os, dotazníků, badatelských formulářů, sčítacích formulářů a dalších prázdných formulářů. O vaší rodině můžete vytisknout dokonce celou knihu i s fotografiemi.

Program Legacy dokáže vypočítat příbuzenský vztah každého z vašeho rodokmenu k určité osobě. Je schopen také určit věk osoby, který měla v době důležitých událostí ve svém životě.

Uložit můžete obrovské množství informací. Rodiče mohou mít šedesát dětí, osoby mohou mít více párů rodičů a databáze může obsahovat stovky generací.

Jak to všechno vypadá?

Pojďte se s námi podívat jak vypadají hlavní funkce programu Legacy. Ukážeme vám malé kopie obrazovek, abyste si vše mohli lépe představit. Pokud kliknete na většinu kopií obrazovek, ukáže se vám větší zobrazení, ve kterých můžete vidět detaily.

Následující video a informace popisují několik nových funkcí Legacy 10.0 (anglicky)

Dále si můžete také přečíst kompletní seznam hlavních rysů programu Legacy

Spuštění programu

Začínáte v Legacy? Zahájení nebo import údajů z jiného genealogického programu je nyní s novým průvodcem nastavením jednodušší než dříve.

Průvodce nastavením se zobrazí při prvním spuštění programu, případně později, chcete-li založit novou databázi, se vás program Legacy dotáže na jeho použití. Průvodce se skládá z několika po sobě jdoucích obrazovek, které vám umožní odemknout verzi Deluxe, máte-li ji zakoupenou, vybrat některé výchozí přednastavení, naimportovat soubor nebo založit databázi zápisem tří generací předků.

Začněte otevřením nové prázdné databáze, do které můžete začít přidat sebe a svoji rodinu. Po kliknutí na tlačítko Založit nový soubor na uvítací obrazovce se otevře první okno Průvodce nastavení. Jednou z možností, kterou můžete zvolit je začít vkládat údaje, které o své rodině znám.
Po spuštění Legacy se vám zobrazí malé okno s tipy. Toto okno vám poskytne nový tip pokaždé, když spustíte Legacy. Tyto tipy vám připomenou některé užitečné funkce programu. Pro zobrazení dalších tipů nebo tipů, které již zobrazeny byly, můžete použít můžete tlačítka Další tip nebo Předchozí tip. Chcete-li k nějakému tipu více informací, klikněte na tlačítko Ukaž mi, jak a zobrazí se vám související téma nápovědy.
Karta Domů

Nová karta Domů na hlavní obrazovce Legacy vám zobrazí důležité informace o vaší databázi a také vám přináší globální pohled do světa genealogie. Obsahuje novinky z webových stránek Legacy, připomenutí položek úkolů, připomenutí narozenin a výročí, obecná připomenutí, statistické údaje o vaší databázi, odkazy na aktualizace Legacy, odkazy na technickou podporu a další informace. Vestavěný prohlížeč vám umožní prohlížet internet bez opuštění programu Legacy.

Karta Rodina

Rodina je jedna ze dvou hlavních navigačních obrazovek programu Legacy (další je Předkové, která je popsána níže). Na této kartě se můžeme pohybovat z generace na generaci každým směrem a zobrazovat rodinu jako celek. Na kartě Rodina vidíme manžela a manželku jako hlavní pár spolu s údaji, kde a kdy se narodili a zemřeli. Je také zahrnuto datum a místo jejich sňatku. Dole vidíme seznam jejich dětí. Chlapci se zobrazují modře a dívky černě. Pokud je zaznamenáno více jak patnáct dětí, objeví se vpravo rolovací lišta, kterou lze použít pro zobrazení až 60 dětí. Nahoře nad hlavním párem vidíme jejich rodiče.

Klikněte sem pro zobrazení všech navigačních a jiných příkazů, které jsou na kartě Rodina k dispozici.

Karta Předkové

Druhou hlavní navigační obrazovkou je karta Předkové. Na kartě Předkové je znázorněna aktuální osoba a k tomu tři nebo čtyři generace rodičů.

Nalevo od aktuální osoby je malé tlačítko se šipkou vlevo, pokud jsou k této osobě připojeni potomci. Kliknutím na toto tlačítko se přesune zobrazení o generaci dolů.

Napravo od každé osoby v nejstarší generaci je malé tlačítko se šipkou vpravo, pokud jsou další generace pokračující do minulosti. Kliknutím na toto tlačítko se posune zobrazení o jednu generaci zpět.

Klikněte sem pro zobrazení informací a dalších příkazů, které jsou na kartě Rodokmen k dispozici.

Karta Potomci

Karta Potomci ukazuje aktuální osobu a všechny její potomky ve schematickém zobrazení pro určitý počet generací. Každou osobu lze upravit kliknutím na tlačítko Upravit. Pokud obrazovka není dostatečně široká pro zobrazení celého řádku údajů o dané osoby, kliknutím na tuto osobu se u spodního okraje obrazovky zobrazí všechny její nejdůležitější údaje včetně příbuzenského vztahu ke hlavní osobě. Kliknete-li dvakrát na nějakou osobu v seznamu, stane se tato osoba hlavní osobou, je přesunuta na první řádek schématu a schéma je přestavěno pro zobrazení potomků této osoby. Každé jméno je zabarveno podle pohlaví a do tabulky lze vložit mnoho sloupců informací.

Karta Časový přehled

Karta Časový přehled ukazuje aktuální osobu a všechny události, které s ní souvisejí. Jsou tu údaje o narození, křtu, úmrtí a pohřbu osoby, události s ní spojené, údaje o manželství a události spojené s manželstvím, narození dětí, rodičů a poznámky k osobě a manželství. Všechny tyto události jsou v přehledu uspořádány setříděně a tak můžete vidět, co ovlivnilo tuto osobu během jejího života. Karta Časový přehled je dostupná pouze ve verzi Deluxe.

Karta Index

Na kartě Index jsou zobrazeny všechny osoby z vaší databáze. Uvidíte zde informace o čísle (RIN), celé jméno, pohlaví, datum a místo narození a úmrtí. Je možné nastavit, které informace chcete mít zobrazeny ve sloupcích.

Karta Vedení výzkumu

Karta Vedení výzkumu na hlavní obrazovce Legacy je vaším výchozím místem pro pomoc s nalezením dalších informací o vašich předcích. Tento prostředek vás nasměruje k určitým doporučeným pramenům z desítek tisíc, které systém vedení výzkumu obsahuje. A další jsou neustále přidávány.

Vedení výzkumu v programu Legacy vám pomůže vypátrat záznamy, které mohou obsahovat informace o vašich předcích. Provede to ve čtyřech krocích:

  1. Legacy vám pomůže prohlédnou časovou osu předků, abyste si ověřili, že jste skutečně zaznamenali vše, co o svém předkovi víte.
  2. Legacy vám doporučí zdroje předběžného výzkumu, abyste se dověděli, zda jiní badatelé již neprovádí výzkum toho vašeho předka.
  3. Zvolte si svůj cíl a Legacy vám obstará seznam prioritních návrhů jako pomoc pro dosažení vašeho cíle.
  4. Na závěr Legacy uspořádá prameny do seznamu úkolů.
Kliknete-li na kartu Vedení výzkumu, uprostřed okna je zobrazena aktuální osoba a Legacy okamžitě pro tuto osobu zahájí prohledání předběžného průzkumu a navrhovaných pramenů.
Vkládání informací

Informační obrazovka je místo, kam vkládáte všechny informace o určité osobě. Obsahuje tedy její jméno, data a místa narození a úmrtí, pohlaví, referenční čísla a data událostí..

Klikněte sem pro detailní zobrazení vkládání informací na informační obrazovce.

Informace o manželství zachycuje datum, místo, stav a prameny informací o aktuálním manželství.

Klikněte sem pro detailní zobrazení vkládání informací na obrazovce informací o manželství.

Prameny

Cituje své prameny pomocí systému SourceWriterTM. Prameny všech informací, které evidujete u osob a manželství, by měly být řádně dokumentovány. Legacy obsahuje kompletní systém pro evidenci pramenů. Tento systém umožňuje pramen zaznamenat jednou a citovat jej nesčetněkrát. Nový systém SourceWriter je zápis pramenů pomocí šablon, kde prostřednictvím správné vstupní obrazovky v mnoha různých formátech můžete vložit všechny střípky potřebné pro správnou citaci pramene vašich informací. Informace, kterou vložíte, je správně a přesně zformátována, takže odpovídá genealogickým standardům pro citace pramenů.

Klikněte sem pro detailní zobrazení vkládání informací na informační obrazovce.

Starší verze programu Legacy citace zakládaly a uspořádaly, ale nenabízely expertní pomoc potřebnou pro automatickou tvorbu správných citací. Ve verzi 8 můžete použít obě metody citací, starou i novou.

Kliknutím zde se vám zobrazí informace o citaci pramenů použitím základního systému.

Mapy

Pomocí Microsoft Bing Maps můžete automaticky zobrazit na mapě všechna místa spojená s osobou a vidět, kde příslušná osoba strávila svůj život. To vše můžete shlédnout v zobrazení Road (kreslená mapa), Aerial (satelitní pohled) nebo Bird's eye (letecký pohled). Z mapy si pak můžete představit např. migrační cesty vašich předků.

Velké diagramy

V části programu týkající se tvorby velkých diagramů můžete vytvořit různé typy – diagram předků, potomků, koláčový diagram, motýlek, přesýpací hodiny a dokonce i diagamy DNA. Vytvořené diagramy můžete vytisknout na papír velkého formátu. Funkci Velké diagramy zobrazíte kliknutím na ikonu Diagramy na nástrojové liště Legacy.

Reporty

Menu Reporty vám zpřístupní spoustu reportů, které v programu Legacy můžete použít.

V Legacy jsou k dispozici následující standardní reporty. Kliknutím na název reportu se vám zobrazí příklad tohoto reportu, zatím jen v anglické podobě.

01. Kalendář narozenin a výročí
02. Report rodiny
03. Report potomků
04. Report rodokmenu
05. Report osoby
06. Report časové osy
07. Report předků
08. Report řady generací
09. Report knihy předků
10. Report knihy potomků
11. Report knihy potomků – více linií
12. Report knihy potomků (vyprávění)
13. Report úkolů
14. Report citací pramenů
15. Report událostí
16. Visačky
17. Adresní štítky

Z jiných míst programu můžete vytisknout další reporty:

18. Archivační čísla
19. Rodinný strom s obrázky
20. Report věku
21. Kalendářní seznam
22. Sčítací formuláře
23. Report časového přehledu
24. Report seznamu osob
25. Souhrn příjmení
26. Dotazník
27. Report potenciálních problémů
28. Report s informacemi o databázi
29. Report příbuzenských vztahů
30. Schéma příbuzenských vztahů
31. Badatelský formulář
Publikační centrum

Tato funkce vám umožňuje vybrat více reportů a sloučit je do jedné velké knihy. Všechny informace z různých reportů jsou indexovány a dokumentovány prameny souhrnně a vygenerován je také hlavní obsah. Na začátek knihy můžete také přidat titulní stránku, stránku s autorskými právy, stránku s věnováním, stránku s předmluvou, seznam zkratek a stránku s úvodem. Výstupy z publikačního centra vyhovují publikačním standardům NEHGS.

Hledání

Možnosti vyhledávání v Legacy jsou obrovské. Hledat můžete pomocí jednoduchého zápisu do prázdného formuláře nebo pomocí velmi detailní definice vyhledávacích kritérií.

Chcete-li vysvětlit všechny dostupné vyhledávací metody, klikněte zde.

Sloučení

Jak se vaše databáze rozrůstá, buď vkládáním nových osob a rodin nebo importem jiných databází a souborů GEDCOM, může se stát, že v databázi naleznete jednu osobu více než jednou. Můžete se pokusit tyto dvě osoby opravit ručně s tím, že musíte vzít v úvahu také všechny děti, partnery a rodiče, nebo můžete použít výkonný nástroj pro sloučení. Nepředpokládáme však, že byste ručně slučovali osoby, které jsou spojeny s jinými příbuznými. Může to vést ke zklamání a nepořádku v databázi.

Legacy nabízí několik metod slučování záznamů v databázi. Je to Ruční sloučení, ve kterém proces spustíte výběrem dvou osob, a Nalezení duplicit, ve kterém Legacy zahájí proces porovnáním všech osob v celé databázi a vytvořením seznamu možných duplicit.

Chcete-li zobrazit detailnější informace o tom, jak sloučit osoby v databázi, klikněte zde.

Seznam osob

Seznam osob zobrazuje jmenný seznam osob. Seznam osob může obsahovat všechny osoby v celé databázi nebo podmnožinu odpovídající výběru. Mřížka má šest sloupců, číslo RIN nebo uživatelské číslo ID #, úplné jméno osoby, její pohlaví a tři sloupce se značkami. Oblast napravo od mřížky obsahuje šest nebo osm záložek s informacemi o vybrané osobě.

Chcete-li zobrazit detailnější informace o možnostech zobrazení seznamu osob, klikněte zde.

Klikněte sem pro pokračování Prohlídky Legacy